KTO Haná s.r.o., U sv. Anny 931, 768 24 Hulín

Detektory a hlásiče

Na trhu existuje mnoho zařízení, která fungují jako detektory či hlásiče. V nabídce jsou hlásiče plynu, hlásiče oxidu uhelnatého, zemního plynu, propan butanu, detektory kouře, detektory hladiny vody, hlásiče požáru, hlásiče výpadku eleltrického proudu a další.

Hlásiče úniku CO

detektor coOxid uhelnatý je silně jedovatý plyn bez zápachu. Proto je velmi těžké ho postřehnout lidskými smysly. Velká koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti může způsobit až smrt. Nebezpečnou koncentraci oxidu uhelnatého může způsobit zanedbaná revize spotřebiče, nedostatečně větraná místnost, vadný a neodborně nainstalovaný spotřebič. Proto je vhodné instalovat hlásiče úniku CO.

Tam, kde se používá spotřebič paliva, je vhodné umístit hlásič CO. Je vhodné jej umístit také do těch místností, kde trávíte nejvíce času. Hlásič CO by měl být upevněný tak, aby nebylo snadné jej odstranit, a aby nemohl spadnout. Základní pravidlo pro umístění hlásiče na stěnu je připevnit jej výš, než jsou horní okraje okna a dveří. Nejméně 15 cm pod stropem. V případě umístění na strop, by měl být vzdálen 30 cm od zdi. Také 1 - 3 m od potencionálního zdroje úniku oxidu uhelnatého.

Umístění hlásiče CO

Hlásiče požáru

detektor kouřeHlásiče požáru jsou zařízení, která jsou schopná včas detekovat kouř a upozornit tak na možný vznik požáru. Hlásič funguje autonomně, tzn. bez závisloti na zdroji energie. Stačí tužkové baterie. Čidla včas upozorní hlasitým akustickým signálem.

Při koupi hlásiče požáru můžete volit mezi bezdrátovým a drátovým. Vhodné je zvolit detektor hlásiče kombinovaný, který obsahuje detektor kouře a teplotní detektor. Detektor kouře reaguje na větší částice světla, ty kouř obsahuje a detektor tepla reaguje na vysokou teplotu ohně. V případě, že vznikne požár s malým množstvím kouře, pojistí vznik akustického signálu detektor teploty.

Důležitou roli pro správné detekování vzniku požáru hraje umístění požárního hlásiče. Nejvhodnějším místem je umístění doprostřed stropu místnosti. A to 60 cm od stěny a maximálně ve výšce 6 m od podlahy. Požární hlásiče by se neměly umisťovat v blízkosti stropního svítidla.

Požární hlásič je vhodné umístit do každé obytné místnosti. Pokud to není možné, tak alespoň do centrální části domácnosti (bytu), například do chodby. Požární hlásič umístěte také tam, kde je možné předpokládat vznik požáru, a to do garáže či dílny.

Umístění hlásiče požáru

Více zde 

Potřebujete montáž? Kontaktujte nás!

NEPŘEHLÉDNĚTE
ZAHRADNÍ PROGRAM

JARO JE TADY!

Začíná zahradní sezóna.

Nabízíme Vám sortiment zahradního programu.

Zakoupit jej můžete na naših prodejnách.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

AKČNÍ CENA NA WC KOMBI

WC kombi s vodorovným a spodním odpadem.