KTO Haná s.r.o., U sv. Anny 931, 768 24 Hulín

Úpravny vody

upravna vody

VYHRAJTE SOUBOJ S TVRDOU VODOU!

Všimli jste si, že Vám nechutná voda ze studničního zdroje? Má divný zápach, vzhled či chuť? V tento okamžik je vhodné zjistit kvalitu vody prostřednictvím akreditovaného rozboru vody. Protože voda obsahuje velké množství anorganických, organických, biologických a mechanických látek, které způsobují například tvrdost vody, zápach či zabarvení, je vhodné pořídit úpravnu vody, která vyřeší daný problém.
Správný výběr filtračního zařízení na úprau vody je založený na analýze situace zákazníka, akreditovaném rozboru vody a jeho výsledku. Pokud pořídíte pouze nějaké univarzální řešení, nemuselo by se v dlouhodobém hledisku vyplatit. Může tak dojít k poškození vodovodního systému a samotného zdroje vody.

Tvrdost vody
Ionty hořčíku a vápníku zapříčiňují tvrdost vody. Tím dochází k usazování vodního kamene v zařízeních pro ohřev vody, snižuje se tak přestup tepla, průtočnost v potrubí a zhoršuje se efektivita praní a mytí. Je tedy potřeba vodu změkčit, a to můžete pomocí téměř bezobslužných automatických změkčovacích filtrů. Ty pomocí změkčovací pryskyřice (katexu) odstraní právě zmiňované ionty hořčíku a vápníku.


Železo a mangan
Zapáchající voda, s kovovou chutí a nahnědlou barvou je způsobena vyšším obsahem železa či manganu ve vodě. Dochází tak k zanášení vodovodního potrubí a taková voda není vhodná na praní. Abychom odstranili z vody tyto dva prvky, je potřeba použít automatický filtr s obsahem filtračního materiálu pyroloxu. Aby se obnovila kapacita filtračního lože, ovládací jednotka provádí automatický proplach, při kterém se zachycené částice vyplaví do odpadu.


Dusičnany
K odstranění dusičnanů jsou vhodné denitrifikační automatické filtry obsahující regenerovatelnou filtrační náplň anex. Regenerace se provádí automaticky. Regeneračním činidlem je tabletovaný chlorid sodný, tedy kuchyňská sůl.
Při výběru vhodného typu úpravny vody Vám pomohou naši zaměstnanci na jednotlivých pobočkách, a to na základě výsledku akreditovaného rozboru vody.

Nejčastějsí příčiny špatné kvality vody:

  • Zápach - bakterie a řasy
  • Obarvená voda - železo a mangan
  • Snížení průtoku vody - odkalování řádu, tvrdost vody, zákal
  • Nižší účinnost topení - mazut

 

PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO TYPU ÚPRAVNY VODY VÁM POMOHOU NAŠI ZAMĚSTNANCI NA JEDNOTLIVÝCH POBOČKÁCH, A TO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU AKREDITOVANÉHO ROZBORU VODY.

 

schema upravy tvrdosti vody

Úpravna vody Úpravna vody

Více zde 

Potřebujete montáž? Kontaktujte nás!

NEPŘEHLÉDNĚTE
AKČNÍ CENA NA WC KOMBI

WC kombi s vodorovným a spodním odpadem.

Nabídka dřevěných pelet "A1"