KTO Haná s.r.o., U sv. Anny 931, 768 24 Hulín

Teploměry a manometry

Teploměry

teploměrTeploměr je zařízení sloužící k měření teploty. V instalatérství se nejčastěji používají bimetalové teploměry. Fungují tak, že měří teplotu pomocí bimetalového (dvojkovového) pásku. Ten se skládá ze dvou kovů s různými činiteli tepelné roztažnosti. V případě, že dojde ke změně teploty, pásek se začne ohýbat a tento pohyb se přenese na ručičku teploměru.

Teploměry se využívají v topných a chladících systémech pro zobrazování a kontrolu teploty.

 

 

Manometry

manometrManometr nebo-li tlakoměr je zařízení sloužící k měření tlaku plynu nebo kapaliny. Manometr se využívá v rozvodech topení, vody a stlačeného vzduchu.

Manometr funguje na principu deformace deformačního členu. A to buď působením měřeného tlaku a nebo porovnáváním měřeného tlaku plynu s hydrostatickým tlakem kapaliny v trubici.

Manometry jsou v nabídce se spodním (radiální) a zadním (axiální) vývodem.

 

Termomanometry

termomanometrTermomanometr je zařízení, které ukazuje hodnotu tlaku a teploty. Jde o kombinaci teploměru a tlakoměru (manometru) v jednom. Termomanometr informuje uživatele o hodnotě teploty topné vody a tlaku v topném systému.

Termomanometry jsou v nabídce v různém barevném provedení, s různou délkou kapilár, odlišných tvarech a rozsahů. Můžete volit mezi radiálním (spodní) a axiálním (zadní) vývodem.

Technický výkres pro teploměr Technický výkres pro manometr Technický výkres pro termomanometr

Více zde 

Potřebujete montáž? Kontaktujte nás!

NEPŘEHLÉDNĚTE
Detektory HONEYWELL HOME
Nabídka dřevěných pelet "A1"